NOVASECUR® AFFÄRSSYSTEM

SÄKERHET

Webbaserad tjänst med extremt hög säkerhet
Certifierade serverhallar
Krypterad kommunikation
Inpassering oavsett ström eller Internet
Backup till Passagebox var 5:e timme
Hanterar fingeravtrycksavläsning

RAPPORTER

En uppsjö av färdiga standardrapporter finns
Färdiga uppdaterade grafer på startsidan
En rapportgenerator där du skapar egna rapporter

KUNDKOMMUNIKATION/CRM

Nå dina kunder enkelt via mejl eller sms
Mejla månadsbrev
Automatiska mejl/SMS vid lediga pass i kösystem
Automatiska mejl/SMS för t ex:
-XX dagar innan periodkort löper ut
-Frånvaro i XX dagar/månader
-Födelsedag
-Till alla över 65 år
-Etc etc

INKASSOHANTERING

Automatisk koppling till Inkassoföretag

PASSERSYSTEM

Egenutvecklad Passagebox med strömbackup
Stöd för de flesta kortmodeller på marknaden
Alla aktiva medlemmar lagras i boxen oavsett internet eller ström
RFID brickor eller kort (de flesta förekommande)
Magnetkortsläsning kan erbjudas vid behov
Mobil kan användas vid inpassering (via Bluetooth)
Inpassering via sifferkod kan väljas - bra för hantverkare etc
Fjärr-styrning/öppning av dörrar via mobil (endast personal)
Koppling till ett flertal slussystem
Kan skapa sluss mellan två befintliga dörrar
Koppling till viktmatta istället för trånga slussar
Koppling till tryckkänslig matta (känner av antalet fotavtryck)
Kameraövervakad entré där man kan se att rätt medlem checkat in

KUNDREGISTER

Direktkoppling till Folkbokföringen
Signeringen via Mobilt BankID

BOKNING

Schemaläggning av gruppträning och tjänster
Medlemsapp för bokning av pass
Bokning av pass även via kassa eller web
Bokning av kurser och behandlingar via kassa eller webb
Hantering av drop-in-bokning
Närvaroavprickning via läsplatta/mobil på pass
Varning för utebliven avbokning

KUNDPORTAL

Egen Träningsstatistik
Se och betala ev obetalda fakturor
Se sitt aktuella medlemskap
Få tillgång till egna kvitton t ex för friskvårdsbidrag
Ändra vissa egna uppgifter
Boka pass och tjänster

INTERGRATION

Färdiga kopplingar till Fortnox
Integration med andra bokföringssystem
Integration med ePassi/Actiway. Benify kommer.

SCHEMALÄGGNING

Gruppträning
Tjänster som PT, massage etc
Personal (hanterar även olika ersättningar för olika tjänster en person utfört)

SKALBARHET

NovaSecur kan hantera flera anläggningar och ge medlemmarna tillträde till utvalda klubbar - eller alla.
Anläggningarna kan vara separata bolag.
Licenskostnaden blir lägre fr o m den andra anläggningen
Ingen begränsning finns i antal anläggningar som kan hanteras

FAKTURERING

PDF-Faktura
E-faktura
Automatisk avstämning av inbetalningar

WEBBFÖRSÄLJNING

Medlemskap
Produkter
Tjänster
Kurser

KASSAFUNKTION

Komplett kassaregister med modern och enkel layout
Elektronisk kontrollenhet i molnet
Handscanner
Kvittoskrivare
Elektroniska kvitton som mailas
Nets betalterminal för kort integreras i systemet
Övriga fristående kortterminaler kan hanteras
Swish för Handel
All handel kan ske i kassa eller online
Benify och ePassi/Actiway hanteras i kassan
Autogirobetalningar
Månadsbetalningar via betalkort

AUTOGIRO

Hanterar medgivanden och betaluppdrag
Stöd för både gamla och nya filformatet
Vi är servicebyrå åt Bankgirot med direktkoppling
Autogirofakturor betalmarkeras automatiskt
Övergripande månadsrapportering över autogirodebiteringen
Medlemmen spärras automatiskt vid utebliven betalning

Gillar vi dina idéer så tar vi NovaSecur dit du vill

SMARTHET, några exempel

 • Kopplar inte bara till dörrar och slussar utan även till viktplattor och tryckkänsliga mattor.
 • Fjärröppna dörrar via mobil om behörig medlem inte kommer in.
 • Inpassering utan bricka för nya kunder.
 • Kopplad kameraövervakning som registrerat att det verkligen är rätt medlem som loggar in.
 • Tack vare vår egenutvecklade passagebox kommer kunder in oavsett om det saknas ström eller Internet.

FLEXIBILTET & LYHÖRDHET

 • Då systemet är utvecklat med de senaste utvecklingsverktygen på marknaden är det relativt enkelt att skapa nya funktioner efter kundernas önskemål.
 • Vår egenutvecklade passagebox har stöd för de flesta befintliga inpasseringsläsare och befintliga brickor/taggar/kort.
 • Vår organisation är inte större än att vi snabbt kan svänga om och följa de förändringar som marknaden kräver.
 • Vi lyssnar ödmjukt på våra kunder önskemål.

KOMPLETT & MODERNT

 • NovaSecur är ett komplett affärs- och passersystem som innehåller alla de funktioner en modern friskvårdsanläggning kan tänka sig.
 • Ett modernt system för friskvårdsanläggningar måste vara bra på att kommunicera med sina kunder oavsett om man träffar dem eller ej och det är verkligen NovaSecur. Det gäller även när kunden själv loggar in för att se egen statistik, boka pass via app etc.

ENKELHET & TYDLIGHET

 • NovaSecur är enkelt att använda såväl för ansvariga som för din personal vad gäller såväl receptionsfunktioner som backoffice/ekonomi-funktioner.
 • För dig som är ansvarig finns det en uppsjö av färdiga grafer med de viktigaste nyckeltalen som uppdateras i realtid. Allt för att snabbt kunna fatta korrekta beslut om åtgärder eller bara för att känna att man har fullständig kontroll på sin verksamhet.

SÄKERHET

 • NovaSecur är en molnbaserad tjänst där kundens data förvaras i den allra säkraste miljö i certifierade serverhallar. Det finns alltid relevanta backuper om något skulle inträffa så du kan vara helt trygg i att dina uppgifter finns tillgängliga för dig oavsett vad som händer.
 • Vår egenutvecklade passagebox som även är utrustad med en egen batteribackup lagrar alltid aktuella uppgifter så att dina medlemmar kommer in oavsett om det finns ström eller Internet.

ERFARENHET & STABILITET

 • NovaSecur är utvecklat med en erfarenhet på över femton år. Vår personal är inte bara experter på mjukvarulösningar utan här finns även en gedigen kompetens om dörrar, låssystem, kassaregister, skrivare etc.
 • Sedan 2021 är Concept Motion AB en av huvudägarna till NovaSecur. Concept är ett stabilt bolag med en lång erfarenhet av friskvårdsbranschen och som kommer att framtidssäkra NovaSecurs vidareutveckling.

INTEGRATION

 • NovaSecur integrerar med den vanligast förekommande hårdvaran på marknaden.
 • Integration med affärssystem är en självklarhet för oss.
 • Integration med Autogirot, Swedbank PAY, Inkassobolag etc.
 • Integration med folkbokföringen för korrekta personuppgifter.
 • Integration med ePassi/Actiway. Benify senare.
 • Integration med Mobilt BankID och Swish
 • Integration med RF för LOK-stöd.

PRISVÄRDHET & FINANSIERING

 • NovaSecur är utvecklat med toppmoderna verktyg i en mycket effektiv organisation. Detta innebär att vi kan erbjuda marknadens mest prisvärda system.
 • Licenskostnaden betalas månadsvis men vi erbjuder också egen finansiering av hårdvara vid större belopp. Spara din likviditet till när den behövs som bäst.
 • All support ingår i din månadsavgift – inga överraskningar.

Boka demo

Ange dina uppgifter nedan så skickar vi dig inloggningsuppgifter till vår demoportal inom kort. 

Kontaktinformation